ออกจากบ้าน...อุ่นใจ ระวังไฟ 4 ประการ

ช่วงวันหยุดวันแม่นี้ เลคิเซ่ กรุ๊ป ส่งเสริมการเตือนภัย 4 ข้อ พื้นฐานภายในบ้าน ระบบไฟและสายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่บนความไม่ประมาท โดยมีข้อแนะนำ ดังนี้ ติดตั้งอุปกรณ์เตือนควันไฟ (Smoke Alarm) ที่โถงหน้าห้องนอน และในห้องนอนทุกห้อง, ทุกห้องนอนต้องมีทางหนีไฟสำรองเสมอ เช่น หน้าต่าง ประตู ระเบียง ถ้ามีเหล็กดัดต้องเปิดได้จากด้านในเสมอ, ก่อนนอนหรือก่อนออกจากบ้าน ต้องปิดสวิตช์และดึงปลั๊กไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นออก, ปลั๊กไฟพ่วง ต้องไม่เสียบซ้อนกันหลายชั้น และต้องมีคุณภาพดี,และอุปกรณ์ไฟฟ้าและการเดินสายไฟ ต้องที่มีมาตรฐานรับรอง...