NEWS & EVENTS

กีฬาประเพณีน้ำเงิน-ขาว เลคิเซ่ กรุ๊ปครั้งที่ 2

LeKise Group ได้จัดกิจกรรม “กีฬาประเพณี น้ำเงิน – ขาว” ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 โดยคุณสมนึก โอวุฒิธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO)  ดร.รัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยก . . .


งานเกษียณ สมาชิกครอบครัวเลคิเซ่

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 LeKise Group ได้จัดกิจกรรม “งานเกษียณ สมาชิกครอบครัวเลคิเซ่”  ประจำปี 2562 โดยคุณสมนึก โอวุฒิธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ดร.รัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และคณะผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานบริษัทฯ ร่ . . .


บรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน”

เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 LeKise Group ได้รับเชิญจากวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “เทคโนโลยีหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน” โดยมีคุณอธิวัตน์ หาญยุทธ ผู้จัดการฝ่าย HRBP ตัวแทนผู้บริหาร พร้อมด้วยคุณกฤษฎาพันธุ์  ธนะธน ผู้จัดการฝ่ายศูนย . . .


บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด รับรางวัล “องค์กรดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2562

บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด โดยคุณอธิวัตน์ หาญยุทธ ตัวแทนผู้บริหารเข้ารับรางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิต"องค์กรดีเด่นแห่งปี" ประจำปี 2562 (Organization of the Year 2019) สาขา ธุรกิจบริการแสงสว่างครบวงจร จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ที่จัดขึ้นโ . . .


กิจกรรม ครอบครัวเลคิเซ่ หลอมดวงใจ เสริมบุญ เสริมบารมี

เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เลคิเซ่ กรุ๊ป ได้จัดกิจกรรม “ครอบครัวเลคิเซ่ หลอมดวงใจ เสริมบุญ เสริมบารมี”เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันเข้าพรรษา ทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร โดยม . . .


เลคิเซ่ กรุ๊ป ร่วมกิจกรรมกระซ้าวขาวมินิ-ฮาร์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เลคิเซ่ กรุ๊ป โดยชมรม LeKise Running Club ได้เข้าร่วมกิจกรรมกระซ้าขาวมินิ-ฮาร์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 3 จังหวัดสมุทรสาคร เป็นกิจกรรมที่ทางองค์กรส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่ดีผ่านการออกกำลังกาย อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างคว . . .


กิจกรรม “เลคิเซ่ กรุ๊ป ร่วมใจ พร้อมเป็นผู้ให้ เพื่อเพื่อนมนุษย์ และสังคม”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 บุคลากรกลุ่มบริษัทในเครือ เลคิเซ่ กรุ๊ป ได้มีจิตอาสาเข้าร่วมบริจาคโลหิตกับทางเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ณ ศูนย์การค้าพอร์โต้ ชิโน่ จ.สมุทรสาคร เพื่อเป็นการสนับสนุนโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไ . . .


LeKise Group จัดพิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามแนวพระราชดำริ

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 คุณสมนึก โอวุฒิธรรมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ดร.รัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน พร้อมด้วยกรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร และบุคลากรกลุ่มบริษัทในเครือ เลคิเซ่ กรุ๊ป ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค – กระ . . .


LeKise Group บริจาคปัจจัย และเครื่องอุปโภค บริโภค แด่วัดพระบาทน้ำพุ

เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เลคิเซ่ กรุ๊ป ได้นำเงินปัจจัยจำนวน 20,700 บาท พร้อมด้วย ข้าวสาร – อาหารแห้ง น้ำดื่มและเครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้จากการจัดกิจกรรม “ครอบครัวเลคิเซ่ สุขสันต์วันสงกรานต์” ที่ผ่านมา มอบให้แด่พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ต . . .


LeKise Group จัดกิจกรรม “ครอบครัวเลคิเซ่ สุขสันต์วันสงกรานต์”

เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน  2562 คุณสมนึก โอวุฒิธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ดร.รัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เลคิเซ่ กรุ๊ป, คุณวรรณี โอวุฒิธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท วุทธิวงษ์ ไลท์ติ้ง จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคล . . .


กิจกรรม “เลคิเซ่ กรุ๊ป ร่วมใจ พร้อมเป็นผู้ให้ เพื่อเพื่อนมนุษย์ และสังคม”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 บุคลากรกลุ่มบริษัทในเครือ เลคิเซ่ กรุ๊ป ได้มีจิตอาสาเข้าร่วมบริจาคโลหิตกับทางเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ณ ศูนย์การค้าพอร์โต้ ชิโน่ จ.สมุทรสาคร เพื่อเป็นการสนับสนุนโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย . . .


ร่วมแสดงความยินดีแด่บุคลากรรับปริญญามหาบัณฑิต

วันนี้ (27 มีนาคม 2562) คุณสมนึก โอวุฒิธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร.รัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน แสดงความยินดีกับคุณอธิวัตน์ หาญยุทธ ผู้จัดการฝ่าย HRBP สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ . . .


LeKise Group จัดอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนด และการตรวจภายใน ISO 9001:2015, ISO 14001 :2015

เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562  LeKise Group ได้จัดอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนด และการตรวจภายใน ISO 9001:2015, ISO 14001 :2015 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบหลักการและแนวทางในการตรวจประเมิน การแก้ไขปรับปรุงระบบของการทำงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และให้เป้าหมายการดำเ . . .


บรรยายเชิงวิชาการในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน”

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 LeKise Group โดยคุณกฤษฎาพันธุ์ ธนะธน ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา      สายงานศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน” ใ . . .


LeKise Group จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการความสูญเปล่าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 LeKise Group ได้จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการความสูญเปล่าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”  โดยมีอาจารย์วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลผลิต สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น (สสท) ได้ให้เกียรติเป็นว . . .


มอบรางวัล “เบี้ยขยันพิเศษรายปี ประจำปี 2561”

ดร.รัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน กลุ่มบริษัทในเครือ เลคิเซ่ กรุ๊ป ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัล “เบี้ยขยันพิเศษรายปี ประจำปี 2561” ให้กับพนักงานที่สามารถบริหารจัดการเวลาในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีสถิติการลาแ . . .


LeKise Group ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ

เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 LeKise Group ได้จัดพิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ โดยมีคุณสมนึก โอวุฒิธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ดร.รัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และบุคลากร ก . . .


LeKise Group ต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเข้าศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เลคิเซ่ กรุ๊ป  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายใต้ แบรนด์ เลคิเซ่ (LeKise) ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชั้นปีที่ 3 . . .


เลคิเซ่ กรุ๊ป ร่วมกิจกรรมสมุทรสาครพันท้ายนรสิงห์มินิ-ฮาร์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 20

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เลคิเซ่ กรุ๊ป โดยชมรม LeKise Running Club ได้เข้าร่วมกิจกรรมสมุทรสาครพันท้ายนรสิงห์มินิ-ฮาร์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 20  จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อั . . .


เลคิเซ่ กรุ๊ป จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เลคิเซ่ กรุ๊ป จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปี โดยคุณสมนึก โอวุฒิธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณรัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนั . . .


CFO รับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2562” (Best Practice Awards 2019 )

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.รัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน กลุ่มบริษัทในเครือ เลคิเซ่ กรุ๊ป (LeKise Group)” รับรางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต  “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2562” (Best Practice Awards 2019) สาขาบริหารและพัฒนาองค . . .


นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคเข้าศึกษาดูงาน 

LeKise Group ต้อนรับ นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิคเข้าศึกษาดูงาน
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เลคิเซ่ กรุ๊ป  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายใต้ &nb . . .


เลคิเซ่ กรุ๊ป จัดพิธีทำบุญ และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปี 2561 ครบรอบ 50 ปี

เลคิเซ่ กรุ๊ป จัดพิธีทำบุญ และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี
เลคิเซ่ กรุ๊ป จัดพิธีทำบุญ และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสค . . .


สุขภาพดี ก้าวสู่ปีที่ 50 อย่างมั่นคง แข็งแรง

สุขภาพดี ก้าวสู่ปีที่ 50 อย่างมั่นคง แข็งแรง
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561  เลคิเซ่ กรุ๊ปได้เข้าร่วมกิจกรรม สมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์ มินิฮาร์ฟมาราธอน ครั้งที่ 19 ภายใต้สโลแกนบริษ . . .


LeKise Group - Sport Day 2018

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีประจำปี ของเลคิเซ่ กรุ๊ป

. . .

เลคิเซ่ กรุ๊ป ร่วมใจพร้อมเป็นผู้ให้ เพื่อเพื่อนมนุษย์และสังคม

เลคิเซ่ กรุ๊ป ร่วมใจ พร้อมเป็นผู้ให้ เพื่อเพื่อนมนุษย์ และสังคม
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ทาง เลคิเซ่ กรุ๊ป ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครได้ จัดกิจกรรม “เลคิเซ่ กรุ๊ป ร่ . . .


เลคิเซ่ กรุ๊ป จับมือ Global Camstar Co.,Ltd. (GCS) บุกตลาดระบบแสงสว่างในกัมพูชา

เลคิเซ่ กรุ๊ป จับมือ Global Camstar Co.,Ltd. (GCS) บุกตลาดระบบแสงสว่างในกัมพูชา

เลคิเซ่ กรุ๊ป (LeKise) โดย คุณสมนึก โอวุฒิธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างประหยัด . . .


เลคิเซ่ กรุ๊ป (LeKise Group) ร่วมออกบูธในงานโฮมโปร แฟร์ 2016 (HOMEPRO FAIR 2016 Living & Lifestyle Fair) 

เลคิเซ่ กรุ๊ป (LeKise Group) ร่วมออกบูธในงานโฮมโปร แฟร์ 2016 (HOMEPRO FAIR 2016 Living & Lifestyle Fair) 

เลคิเซ่ กรุ๊ป (LeKise Group) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างประหยัดพลังงานไฟฟ้าของคนไทย ร่วมออกบูธในงานโฮมโป . . .


เลคิเซ่ กรุ๊ป ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดหลักสูตร“วิชาพลังงานทดแทน”(พลังงานแสงอาทิตย์)

เลคิเซ่ กรุ๊ป ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดหลักสูตร “วิชาพลังงานทดแทน” (พลังงานแสงอาทิตย์)

วีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบ . . .


เลคิเซ่ กรุ๊ป ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

เลคิเซ่ กรุ๊ป ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

คุณอภิชาติ สดวกดี ตัวแทนฝ่ายบริหาร บริษัทในเครือ เลคิเซ่ กรุ๊ . . .