นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพปากช่อง ศึกษาดูงาน

LeKise Group ต้อนรับคณะนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพปากช่อง เพื่อศึกษาดูงาน วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เลคิเซ่ กรุ๊ป ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่างประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายใต้ แบรนด์ เลคิเซ่ (LeKise) ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง สาขางานไฟฟ้ากำลัง เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชม กระบวนการผลิต และศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ตามสาขาวิชา ซึ่ง LeKise Group ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ พัฒนาความรู้ด้านไฟฟ้าและแสงสว่างอันเป็นประโยชน์ให้กับเยาวชนได้นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป