LeKise.com ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหลอดไฟ LED ฟลูออเรสเซนท์ โซลาร์เซลล์ ในประเทศไทย
มอบรางวัล “เบี้ยขยันพิเศษรายปี ประจำปี 2561”

ดร.รัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน กลุ่มบริษัทในเครือ เลคิเซ่ กรุ๊ป ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัล “เบี้ยขยันพิเศษรายปี ประจำปี 2561” ให้กับพนักงานที่สามารถบริหารจัดการเวลาในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีสถิติการลาและการสายตลอดทั้งปีที่ผ่านมา พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมพนักงานเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 155 ท่าน และมีพนักงานที่ได้รับรางวัลพิเศษรายปีติดต่อกันมากกว่า 5 ปี จำนวน 44 ท่าน