LeKise.com ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหลอดไฟ LED ฟลูออเรสเซนท์ โซลาร์เซลล์ ในประเทศไทย
สุขภาพดี ก้าวสู่ปีที่ 50 อย่างมั่นคง แข็งแรง

สุขภาพดี ก้าวสู่ปีที่ 50 อย่างมั่นคง แข็งแรง
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561  เลคิเซ่ กรุ๊ปได้เข้าร่วมกิจกรรม สมุทรสาคร พันท้ายนรสิงห์ มินิฮาร์ฟมาราธอน ครั้งที่ 19 ภายใต้สโลแกนบริษัทที่ว่า "สุขภาพดี ก้าวสู่ปีที่ 50 อย่างมั่นคง แข็งแรง” โดยมีคุณสมนึก โอวุฒิธรรม ประธานเจ้าที่บริหาร และดร.รัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์, คุณวรรณี โอวุฒิธรรม, คุณวรรณา โอวุฒิธรรม, คุณศุภวิชญ์ มุสิกะโชติ กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทในเครือ เลคิเซ่ กรุ๊ป พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นความเป็นเลคิเซ่ กรุ๊ป ผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่อยู่อย่างมั่นคง แข็งแรง คู่คนไทยมาอย่างยาวนานถึง 50 ปี โดยเติบใหญ่ขยายธุรกิจแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแสงสว่าง (lighting) กลุ่มธุรกิจกระดาษ (paper) กลุ่มธุรกิจพลังงาน (energy) และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจด้านเสื้อผ้าส่งออก ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจด้านอาหาร เป็นต้น