เลคิเซ่ กรุ๊ป ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

เลคิเซ่ กรุ๊ป ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

คุณอภิชาติ สดวกดี ตัวแทนฝ่ายบริหาร บริษัทในเครือ เลคิเซ่ กรุ๊ป นำทีมพนักงานร่วมภาคภูมิมิใจในโอกาสที่บริษัทฯ ได้การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จาก คุณประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐานบริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560