เลคิเซ่ กรุ๊ป ร่วมใจ พร้อมเป็นผู้ให้ เพื่อเพื่อนมนุษย์ และสังคม

กิจกรรม “เลคิเซ่ กรุ๊ป ร่วมใจ พร้อมเป็นผู้ให้ เพื่อเพื่อนมนุษย์ และสังคม” 
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 พนักงานบริษัทในเครือ เลคิเซ่ กรุ๊ป ได้มีจิตอาสา เข้าร่วมบริจาคโลหิตกับทางเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ณ ศูนย์การค้าพอร์โต้ ชิโน่ จ.สมุทรสาคร เพื่อเป็นการสนับสนุนโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยในครั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมบริจาคโลหิตรวมทั้งหมด 10 ท่าน และครั้งต่อไปในเดือนธันวาคม 2561