LeKise Running Club เข้าร่วมกิจกรรม เดิน –วิ่ง กระซ้าขาว มินิ-ฮาร์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เลคิเซ่ กรุ๊ป ได้ส่งชมรม LeKise Running Club เข้าร่วมกิจกรรม เดิน –วิ่ง กระซ้าขาว มินิ-ฮาร์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีคุณสมนึก โอวุฒิธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ดร.รัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์, คุณวรรณี โอวุฒิธรรม, คุณวรรณา โอวุฒิธรรมและคุณศุภวิชญ์ มุสิกะโชติ กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทในเครือ เลคิเซ่ กรุ๊ป พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานรวม 98 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงาน ได้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี อีกทั้งเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ ในการทำงานเป็นทีมให้เกิดขึ้นในองค์กร

คุณสมนึก โอวุฒิธรรม

ดร.รัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์

ทายาทรุ่นที่ 3