• 5W/7W/9W/12W
 • Housing made by plastic body no compromise to heat dissipation and more safe
 • Aluminum heat sink wrapped by thermal plastic
 • Over 220-degree beam angle with excellent rendering index and good light uniformity
 • Available in three different color temperatures; 3000K, 4000K and 6500K
 • Long life up to 20,000 hours with power factor >0.5
 • Instant on, No UV, No IR radiation in the light beam
 • Follow standard IEC dimensions and easy for installation
 • KLASSIC bulbs available in both E27 and B22 base
 • Non-dimmable
 • 1-Year warranty
 • Replacement
 • Hotels
 • Offices
 • Hospitals
 • Malls

 • 5W/7W/9W/12W
 • ตัวหลอดไฟผลิตและขึ้นรูปจากพลาสติกคุณภาพสูงมีความปลอดภัยมากกว่า
 • เสริมวัสดึอลูมิเนียมอยู่ภายในช่วยในการระบายความร้อนได้เป็นอย่างดี
 • หลอดไฟให้มุมกระจายแสงที่กว้างถึง 220 องศา
 • หลอดมีโทนแสงให้เลือกใช้งานด้วยกัน 3 โทนแสง 3000K, 4000K และ 6500K
 • อายุการใช้งานยาวนานถึง 20,000 ชั่วโมง และมีค่าประกอบกำลังไฟฟ้ามากกว่า 0.5
 • สว่างทันใจ แสงสว่างคงที่ไม่กระพริบ ปราศจากรังสียูวี และรังสีอินฟาเรด
 • หลอดมีรูปทรงตามมาตรฐาน IEC จึงติดตั้งง่าย
 • มีเลือกใช้งานทั้งชนิดขั้ว E27 และ B22
 • หลอดไม่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์หรี่ไฟได้
 • รับประกันคุณภาพ 1 ปี
 • เปลี่ยนหรือทดแทนหลอดเดิม
 • โรงแรม
 • สำนักงาน
 • โรงพยาบาล
 • ห้างสรรพสินค้า