Contact Us
No.29/11 Moo 3, Rama 2 Road, T.Nadee A.Muang Samutsakhon 74000, Thailand
Email : lekise.digitalmkt@gmail.com
Cookies Policy

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อเดือน เมษายน 2565

เว็บไซต์ lekise.com (“เว็บไซต์”) ของบริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด, บริษัท เลคิเซ่ เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัด (“เรา” “บริษัท”) ใช้คุกกี้เป็นเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานของท่าน เมื่อท่านได้เข้าชมเว็บไซต์ของเราผ่าน www.lekise.com/ รวมถึงช่องทางอื่น ๆ เช่น mobile website เป็นต้น ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกรวมกันว่า (“เว็บไซต์”) คุกกี้ในเว็บไซต์ของเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองการใช้งานของท่านและผู้ใช้งานเว็บไซต์ท่านอื่น ๆ เรายังใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบเว็บไซต์ของเราให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายคุกกี้ ("นโยบาย") เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการให้บริการของเรา โดยเราจะทำการแจ้งเตือนท่านล่วงหน้าสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเช่นว่านั้น

คุกกี้คืออะไร
คุกกี้ คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงก์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

บริษัท ใช้คุกกี้อย่างไร
บริษัทใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน โดยการจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และในบางกรณีบริษัท จำเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

ประเภทของคุกกี้
1. คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง (First-Party Cookies) คือ คุกกี้ที่ถูกกำหนดโดยเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ประเภทนี้สามารถถูกอ่านได้ผ่านเว็บไซต์ของเราเอง
2. คุกกี้ของบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies) คือ คุกกี้ที่ถูกสร้างและกำหนดขึ้นโดยหน่วยงาน องค์กร บริษัท หรือบุคคลภายนอกที่เราได้ใช้บริการอยู่ เช่น เราอาจใช้บริการวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าใช้งาน หรือการสร้างและการส่งโฆษณา ดังนั้น เมื่อท่านได้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา ท่านอาจพบเนื้อหาที่ฝังมาจาก Facebook หรือ YouTube ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้เป็นผู้กำหนดคุกกี้ขึ้นมาเอง

คุกกี้ที่ เลคิเซ่ ใช้ อาจจะแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้
Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์
Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัท จดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้ มีรายละเอียดดังนี้
คุกกี้ดังต่อไปนี้อาจถูกนำมาใช้ในกรณีที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
1. Necessary Cookies คือ คุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงการช่วยจดจำข้อมูลการท่องเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน โดยเว็บไซต์จะไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมหากปราศจากซึ่งคุกกี้ประเภทนี้
2. Preference Cookies คือ คุกกี้ที่ช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ เช่น ภาษาที่ใช้ หรือการปรับเปลี่ยนไปตามประเทศ หรือเซิร์ฟเวอร์ที่มีการเข้าใช้
ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ เลคิเซ่ ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น
3. Statistic Cookies คือ คุกกี้ที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้ใช้งานในเว็บไซต์ของเรา และช่วยให้เราทราบถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ ผ่านการรวบรวมและรายงานข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่าน และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ เลคิเซ่ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้
4. Marketing Cookies คือ คุกกี้ที่ถูกใช้ในการติดตามผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยวัตถุประสงค์ของคุกกี้ประเภทนี้เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาและการดำเนินการด้านการตลาด
5. Unclassified Cookies คือ คุกกี้ที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคุกกี้ประเภทใด และอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดประเภทของคุกกี้ดังกล่าว

ระยะเวลาในการจัดเก็บ
ระยะเวลาในการจัดเก็บคุกกี้จะขึ้นอยู่กับประเภทในการจัดเก็บคุกกี้ สำหรับคุกกี้ที่มีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะ Session ข้อมูลจะถูกจัดเก็บเฉพาะกรณีที่ผู้ใช้งานได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และเมื่อบราวเซอร์ถูกปิด คุกกี้ประเภทนี้จะไม่ถูกจัดเก็บในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน สำหรับคุกกี้ประเภทอื่น ข้อมูลจะถูกจัดเก็บแม้ว่าท่านจะทำการปิดบราวเซอร์แล้วก็ตาม โดยเราจะจัดเก็บคุกกี้เท่าที่มีความจำเป็นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิที่จะลบคุกกี้ดังกล่าวเมื่อใดก็ได้

การควบคุมการใช้งานคุกกี้
บราวเซอร์ส่วนใหญ่มีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตามท่านสามารถลบหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานหรือรูปแบบหน้าเว็บไซต์ของเราได้ นอกจากนั้น ท่านสามารถตรวจสอบวิธีการตั้งค่าของแต่ละบราวเซอร์ตามลิงก์ข้างล่าง
Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera
Android (Chrome)
Blackberry
Iphone or Ipad (Chrome)
Iphone or Ipad (Safari)
ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน อาจส่งผลกระทบกับการทำงานบางส่วนของเว็บไซต์ของ เลคิเซ่ ที่ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ เลคิเซ่ จะไม่รับผิดชอบและ เลคิเซ่ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างบน
สำหรับข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies

การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์ของ เลคิเซ่ อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของ เลคิเซ่ ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ เลคิเซ่ ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีที่ท่านต้องการทราบวิธีการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิที่ท่านมีอยู่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

การเปลี่ยนแปลงประกาศ
ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดย เลคิเซ่ จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น เลคิเซ่ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

 

ติดต่อเรา

ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด

29/11 หมู่ 3 ถนนพระราม 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร +66 (0) 3441 9299

คณะทำงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โทร +66 (0) 3441 9299

อีเมล lekise.pdpa@lekise.co.th
 

 

บริษัท เลคิเซ่ เทรดดิ้ง จำกัด
29/11 หมู่ 3 ถนนพระราม 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร +66 (0) 3441 9299
คณะทำงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โทร +66 (0) 3441 9299
อีเมล lekise.pdpa@lekise.co.th


 

บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัด
29/11 หมู่ 3 ถนนพระราม 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร +66 (0) 3441 9299
คณะทำงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โทร +66 (0) 3441 9299
อีเมล lekise.pdpa@lekise.co.th

 


Back to top