ติดต่อเรา
29/11 หมู่ 3 ถนนพระราม 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
อีเมล : lekise.digitalmkt@gmail.com
LeKise
ประวัติเลคิเซ่
ประวัติเลคิเซ่
วิสัยทัศน์
ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์แสงสว่างครบวงจร จริงใจในการบริการ ตั้งแต่กระบวนการผลิตตลอดจนถึงการบริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจว่าเลคิเซ่พร้อมเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด พร้อมมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณ และสังคมเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน
“ เรามุ่งเน้นในการให้บริการและจัดจำหน่ายสินค้าด้านไฟฟ้าส่องสว่างที่ประหยัดพลังงานแบบครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ ”
พันธกิจ
เลคิเซ่
จะเป็นผู้นำ Replacement ผลิตภัณฑ์ด้านแสงสว่างเพื่อการประหยัดพลังงาน
เลคิเซ่
จะขยายธุรกิจ Project ครอบคลุมตลาดภูมิภาคด้วยการบริการเหนือคู่แข่งขัน
เลคิเซ่
จะสร้างตราสินค้า LeKise ให้เป็นที่ยอมรับในตลาดงานโครงการสู่สากล
เลคิเซ่
จะพัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการอนุรักษ์พลังงาน

​"เลคิเช่ กรุ๊ป " ผู้นำธุรกิจและบริการครบวงจรในกลุ่มผลิตภัณฑ์ แสงสว่าง พลังงาน ด้วยกระบวนการผลิตที่เน้นคุณภาพสินค้าและใส่ใจด้านบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ตลอดจนสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวคล้อม พร้อมทั้งนำมาตรฐานสากลมาบริหารจัดการองค์กรให้เกิดการพัฒนาที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง


ONE STOP LIGHTING SERVICE ซึ่งประกอบด้วย

01/PRODUCTS

เลคิเซ่ มีผลิตภัณฑ์ทางด้าน T5 ที่ครบวงจรที่สุดและยังมีโคมไฟ (Fixture) พร้อมอุปกรณ์ที่มี คุณภาพสูงที่ผ่านการออกแบบอย่างมีคุณภาพ ด้วยการเลือกสรรวัสดุและมีการออกแบบแผ่นสะท้อนแสงด้วยซอฟแวร์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโคมไฟและเลคิเซ่ยังมีการพัฒนาทางด้าน LED อาทิ LED Lamp ที่สามารถนำมาแทนหลอดฮาโลเจนหรือหลอดไส้เดิมได้ทันทีและยังมี LED Fixture อีกหลายชนิด
 
02/LIGHTING SOLUTION

เป็นอันดับ 1 ของการบริการทางด้านการออกแบบระบบแสงสว่างเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและตามมาตรฐานสากลด้วยความถูกต้องแม่นยำกับการออกแบบพร้อมกับวิเคราะห์ผลของแสงสว่างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ทั้งยังมี Lighting Laboratory สำหรับการทดสอบค่าทางแสงของโคมไฟทุกชนิด เพื่อวัดประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองต่อการออกแบบได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้เรายังเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านห้อง Clean Room ห้องพิเศษต่างๆ เช่น โรงพยาบาล เป็นต้น

03/CSR&CRM

นอกจากการบริการที่ครบวงจรทางด้านแสงสว่าง แล้วเลคิเซ่ยังมีการทำกิจกรรมกับลูกค้า เช่น 
1.การให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานกับบุคคลภายในองค์กรของลูกค้า
2.การทำ PR ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่างๆ ให้กับลูกค้าภายหลังจากการติดตั้ง
3.Corporate Social Responsibility (CSR) เป็นส่วนสำคัญขององค์กรในการดำเนินการธุรกิจเพื่อให้องค์กรสามารถทำเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
04/POWER SERVE

เป็นอันดับ 1 ของการบริการทางด้านการติดตั้งโคมไฟและอุปกรณ์แสงสว่าง บริการเข้าไปตรวจสอบหน้างาน วัดแสงสว่างก่อนการติดตั้งและทำการวัด Layout รวมไปถึงการทำ Mockup ติดตั้งโคมไฟสำหรับการทดสอบแสง ก่อนการติดตั้งจริง เราใส่ใจในคุณภาพและการบริการหลังการขาย


ความเป็นมา

เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง ดำเนินกิจการยาวนานมากกว่า 55 ปี โดย เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมในการผลิตหลอดไฟส่องสว่าง ในนามของ บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511
ประวัติความเป็นมา พ.ศ. 2550-2562
พ.ศ. 2562
LeKise Group ยังคงมุ่งเน้นในการสร้างองค์กรให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน โดยการวางรากฐานของกลุ่มด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่ม
พ.ศ. 2561
บริษัท ฯ ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ได้มีการรวมกลุ่มเป็นเครือLeKise Group โดยได้รวบรวม 3 ธุรกิจหลักคือกระดาษ, แสงสว่างและพลังงาน
พ.ศ. 2559
บริษัทฯ ได้ขยายสายธุรกิจประเภทสวิตซ์ไฟฟ้าในรุ่น Series E 1 gang 1 way switch, Series E 1 gang 2 way switch, Series E 2 gang 1 way switch และปลั๊กไฟฟ้าใน รุ่นSeries E : Universal socket with USB ผลิตโดยมาตรฐาน สูงสุดที่หน่วยราชการ เป็นผู้กำหนดเพื่อให้ครอบคลุมการใช้งาน ของลูกค้าทุกกลุ่ม
พ.ศ. 2558
บริษัทฯ พัฒนาธรุกิจให้ครบวงจร โดยจัดตั้งโรงงานเสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี (HOT-DIPPED GALVANIAED) สำหรับไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว และกิ่งคู่ (TAPERED STEEL POLE) มีความสูงตั้งแต่ 4-14 เมตร ผลิตโดยมาตรฐานสูงสุดที่หน่วยงาน ราชการ เป็นผู้กำหนด(TIS.2316-2549) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้ถูกใช้อย่าง กว้างขวางทั่วทุกภูมิภาค ทั้งบนถนนหลวง, ทางแยกต่างระดับ, สนามกีฬา, ลานจอดรถ และโรงงานต่างๆ ฯลฯ
พ.ศ. 2557
บริษัทฯ มุ่งมั่นขยายสายธุรกิจประหยัดพลังงานประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โดยเข้าถือหุ้น บริษัท อิเรเดียน โซล่า จำกัด ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่มีทักษะสูงคุณภาพที่เหนือชั้นของการบริการ เพี่อตอบสนองให้กลุ่มลูกค้าบ้านพักอาศัย อาคารบริษัท สำนักงาน กลุ่มโรงงานต่างๆ และผู้ประกอบการกิจการ พลังงานทั่วทุกภูมิภาค
พ.ศ. 2555
บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงการออกแบบติดตั้ง เพี่อตอบสนองลูกค้ากลุ่มอนุรักษ์พลังงานทั่วทุกภูมิภาค
พ.ศ. 2554
ปี 2554 บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ LED ในหลากหลายรูปแบบ ภายใต้แนวคิด ONE STOP LIGHTING SERVICE ทำให้ภายใน 2 ปี บริษัทฯ สามารถสร้างความเชื่อมั่นและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าโครงการขนาดใหญ่ มากกว่า 2,000 โครงการทั่วประเทศ ซึ่งคลอบคลุมในกลุ่มลูกค้าโครงการ อาทิ โรงพยาบาล โรงแรม อาคารสำนักงาน สถานศึกษา มหาวิทยาลัย โรงงาน ห้างสรรพสินค้า ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ สถานประกอบการดีเด่น เป็นต้น
พ.ศ. 2553
ปี 2553 บริษัทฯ ได้บริการแสงสว่างครบวงจรภายใต้แนวคิด ONE STOP LIGHTING SERVICE ซึ่งประกอบด้วย

1. Products ทีมงานวิจัยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เพี่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการใช้งาน.
2. Lighting Solution ทีมงานออกแบบแสงสว่าง เพี่อให้คำปรึกษารวมถึงออกแบบ และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล.
3. Power Serve ทีมงานบรกิารติดตั้งเพือให้บริการติดตั้งทดสอบแสง และวัดค่าพลังงานต่างๆ ก่อนและหลังการติดตั้ง.
4. CSR&CRM; ทีมงานทำหน้าที่สร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพี่อสังคมร่วมกับลูกค้า
พ.ศ. 2552
ปี 2552 บริษัทฯ ได้เริ่มขยายตลาดสู่งานโครงการ เพิ่มทุนในการวิจัยและพัฒนา เพี่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มตลาด งานโครงการ โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน เป็นหลัก เช่น โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ สำหรับหลอดผอม เบอร์5 (T5) โคมไฟ และหลอด LED, โคมไฟฉุกเฉิน และป้ายทางออกฉุกเฉิน LED เป็นต้น
พ.ศ. 2550-2551
บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด หรือเดิมคือ บริษัท แอลเคเอส อิเล็คทริคอล โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2550 ได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพี่อผลิตหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ ตามโครงการเปลี่ยนหลอดตะเกียบเบอร์5. ปี2551 บริษัทฯยังได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพี่อผลิตหลอดผอมใหม่เบอร์ 5 หรือ หลอด T5 เพี่อรณรงค์ การเปลี่ยนหลอดผอม T8 เป็นT5 ทั่วประเทศ ถือ เป็นบริษัทคนไทย รายแรกที่ เป็นผู้ผลิตหลอดผอมใหม่ เบอร์ 5 ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Back to top